Katastrofy w Smoleńsku można było uniknąć…

Można jej było uniknąć, tylko nikomu z polityków szczególnie Prawa i Sprawiedliwości na tym nie zależało. Liczyło się tylko to, co oni mieli do powiedzenia. A mieli niewiele, ponieważ na własną prośbę oddali władzę Platformie Obywatelskiej.
Więc wykorzystywali do walki politycznej ŚP. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz próbowali na wszystkim zbić kapitał polityczny. I to właśnie było powodem śmierci tylu wspaniałych ludzi.

Poczytajcie zresztą sami i sami wyciągnijcie wnioski. Poczytajcie o tym jak pycha i zarozumialstwo doprowadziły do śmierci Prezydenta RP oraz wielu innych wspaniałych ludzi, którzy zaufali mu i wybrali się z nim w ostatnią podróż swojego życia…

Niech przemówi prawda. Prawda sejmowych dokumentów.

Czytaj dalej

Naczelny Sąd Administracyjny apeluje o poszanowanie niezależności sądów i Trybunałów

Uchwała Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA

KOLEGIUM  NACZELNEGO  SĄDU  ADMINISTRACYJNEGO

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Na podstawie art. 47 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1647 ze zm.) Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego, mając na uwadze art. 8 Konstytucji RP stanowiący, że Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, a jej przepisy stosuje się bezpośrednio,  postanowiło podjąć uchwałę następującej treści:

Kolegium NSA apeluje o poszanowanie niezależności sądów i Trybunałów, które w demokratycznym państwie prawnym, jakim jest Rzeczpospolita Polska, są władzą odrębną i niezależną od innych władz oraz stoją na straży praw i wolności obywatelskich. Zgodnie z art. 178 ust. 1 Konstytucji sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

Naczelny Sąd Administracyjny oraz wojewódzkie sądy administracyjne wielokrotnie w swoim orzecznictwie korzystały z bogatego dorobku orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego, w pełni szanując i respektując poglądy tam zawarte.

Nigdy w judykaturze sądów administracyjnych nie budził wątpliwości charakter orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, które zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Wynikająca z wyroków Trybunału utrata domniemania konstytucyjności aktu prawnego powodowała pominięcie zakwestionowanego przepisu w wyrokach sądów administracyjnych. Jednocześnie Kolegium NSA podkreśla, że zgodnie z art. 190 ust. 2 Konstytucji, orzeczenia Trybunału podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony. Powyższe stanowisko sądów administracyjnych zostało kolejny raz potwierdzone w wystąpieniu przedstawiciela NSA na rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym w dniu 6 kwietnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt P 5/14).

Kolegium NSA uznaje za niedopuszczalne i oburzające wypowiedzi niektórych polityków określające sędziów Sądu Najwyższego obradujących na Zgromadzeniu Ogólnym jako „zespół kolesi”. Stosownie do preambuły Ustawy Zasadniczej oraz jej art. 10 ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej, zaś wzajemne relacje pomiędzy organami władz publicznych powinny  być oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.         

Przewodniczący Kolegium NSA

Prezes NSA Marek Zirk – Sadowski

Źródło:
NSA

Prezydent Andrzej Duda ułaskawił szefa CBA Mariusza Kamińskiego

Mariusz Kamiński został ułaskawiony. Andrzej Duda podjął decyzję o ułaskawieniu byłego szefa CBA i byłych funkcjonariuszy biura skazanych za działania w tzw. „aferze gruntowej”, m.in. wiceszefa Macieja Wąsika. Decyzja prezydenta ws ułaskawienia Kamińskiego budzi duże emocje wśród polityków i komentatorów.

„Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z 16 listopada 2015 roku zastosował prawo łaski wobec 4 osób – korzystając z prerogatywy określonej w art. 139 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” – poinformowano w komunikacie na stronie Kancelarii Prezydenta.
Czytaj dalej

Krótka kariera Edmunda Jannigera w Ministerstwie Obrony Narodowej

Edmund Janniger nie doradza już szefowi MON Antoniemu Macierewiczowi. Były doradca ministra obrony wrócił na studia do USA.
– To prawda – potwierdził informację o odejściu Jannigera w rozmowie z Radiem Zet rzecznik MON Bartłomiej Misiewicz. – Pan Edmund Janniger wrócił na uczelnię do Stanów Zjednoczonych – dodał Misiewicz.
Czytaj dalej

Antoni Macierewicz samolot zamawia

Minister obrony narodowej próbował wymusić lot do Brukseli transportową casą. Wojskowi odmówili. Takiego sporu w MON nie było od dawna.

Pierwszy raz telefon w Siłach Powietrznych zadzwonił 16 listopada 2015r. po godz. 22. Odbierający go wyższy oficer z trudem przyjmował do wiadomości polecenie, które w wojsku uznawane jest za przyczynę wielu nieszczęść. Minister obrony narodowej chciał samolotu. I to już, czyli na rano.

Noc z 16 na 17 listopada była dla wojskowych szczególna. Antoni Macierewicz objął resort po Tomaszu Siemoniaku zaledwie kilka godzin wcześniej. Jedną z jego pierwszych decyzji było przewodniczenie delegacji, która nazajutrz, we wtorek (17 listopada), miała uczestniczyć w unijnym spotkaniu ministrów obrony narodowej. Jednym z tematów było ustalenie wspólnej odpowiedzi UE na zamachy w Paryżu. Waga wydarzenia sprawiła, że Macierewicz w ostatniej chwili zdecydował się zastąpić w roli szefa delegacji wiceministra obrony Bartosza Kownackiego.

Wojskowi spekulują, że minister lecąc wojskową, a nie cywilną maszyną, chciał zapewnić sobie mocne wejście w Brukseli (to była pierwsza podróż zagraniczna członka nowego rządu). Miał to być lot jedną z 16 użytkowanych przez nasze siły powietrzne nowoczesnych CAS. Jednak lotnicy wojskowi nie są przygotowani do odbywania lotów cywilnych na tak długie dystanse, do tego planowanych z tak niewielkim wyprzedzeniem.

Czytaj dalej